Styrelsen

 

HEM

INTERÖR

BOKNING

STYRELSEN

HISTORIA

Ordförande Annica Grimberg 070 54 44 160
Sekreterare Britt-Marie Janderå 070 39 37 047
Kassör Christer Källdalen 070 26 91 676
Vice Kassör Håkan Larsson  
Ledamöter Bengt Moberg    
Göran Stjerneklev    
Niklas Svensson    
   
Suppleanter Jeanette Svensson    
Pernilla Göransdotter    
Uthyrningsansvarig Annica Grimberg 0372 54094
070 54 44 160
Kommunkontakt Britt-Marie Janderå 070 39 37 047

Fastighetsskötare

Bengt Moberg 076 25 19 353
Evenemangsansvarig Annica Grimberg
070 54 44 160
Hembygsdsansvarig Majvi Idofsson  
Valberedning

Ewy Johansson
.

   
Revisorer

Sven Eriksson, Bo Karlsson
supl. Nils Eriksson

   
Webansvarig Tommy Lennartsson 070 20 56 989

 

c: Nöttja Webdesign