Soldater och Knektar i Nöttja Socken

Den gemensama höstträffen för nöttjaborna ägde rum 2015 i Nöttja Bygdegård. Det var Sockenrådet och Bygdegården i samarbete som genomförde detta evenemang. Det bjöds på föreläsning av Sten-Inge Arnesson, om soldater, trumpetare och knektar som funnits i Nöttja socken. Han fångade allas intresse och när det blev kaffedax kom många samtal i gång!!! Det var fullsatt sånär som på någon enstaka stol!

Vi fick bevittna en tidsresa med en början på 1676 då Karl lX mönstrade i Hamneda och skatten betalades med böndernas söner dock under protester! Med tiden infördes Indelningsverket med Rusthåll/Boställen och Det ständiga knekthållet.

På 1690-talet fanns det 25 387 ständiga soldater i den indelta armen.

Kronobergs Regemente i Växjö stod för 1100 man. Uppdelade på 8 kompanier med ca 137 man i varje. I Nöttja socken hade regementet

14 soldater, 1 trumslagare och en löjtnant som bodde i Balkarp/Bjärnhult.

Varje rote som skulle hålla med en soldat, bestod av 6-8 bönder. I Nöttja fanns även en trumpetare i Brusarp och en ryttare i Västerhult som båda tillhörde Smålands Kavalleriregemente.

 

Innan laga skifte på 1700-talet låg knektartorp, åker och äng om vart annat och det var inte uppdelat.

Efter skifterna i mitten på 1800-talet, fick soldaten sin åker, äng och stuga på samma ställe men i utmarken, där ingen annan ville bo! Hälften av torpen blev aldrig bebodda eller uppodlade då soldaten ofta hade ett annat arbete vid sidan om sin soldattjänst och bodde på annan ort.

År 1814 var Sverige i krig för sista gången mot Norge. Därefter utnuttjades knektar för arbetskommendering och då byggdes Göta kanal. Annan kommendering var att fångvakta i Malmö och bygga upp Karlsborg.

 

Några av Soldater, trumpetare och Knektar i Nöttja Socken

 

Trumslagare Henrik Johansson Reiner , Bökhult

Tillhörde ”vandrarfolket”, var gift 2 gånger

Han bytte senare till efternamnet Laurin

 

Abraham Brednedick Kuno, Billekulla, men bodde inte där.

Gjorde kardmakargesäll.

Blev anklagad för stöld vid flera tillfällen och det slutade med avsked och att han rymde från fru och barn.

 

Petter Andersson Cardus, Nöttja 1826-1836.

Tidigare knekt i Kärringe/Angelstad.

Fick arbeta med utbyggnaden av Göta kanal.

 

Otto Johansson Vadensten 1857-1931

soldat i Bolmaryd Södergård men var bonde i Nöttja.

Hade garverirörelse i Nöttja.

 

Soldat Frans Danielsson Malmberg 1859-1923, Bölminge

Han blev senare fjärdingsman i Ljungby

 

Soldat Samuel Nilsson Stjärna 1786-1851

Föddes i Extorp

Blev soldat i Staverhult 1807

Deltog i Finska kriget och när han kom hem igen så gifte han sig med Katarina Svensdotter från Bolmaryd. Hon var då 16 år! De fick 10 barn. Under denna tid var han ute på fälttåg i Tyskland, Bryssel och i Norge... En tur på 21 månader...

efter hemkomst fick han kommendering till Göta kanal men fick avsked 1826, då han hade en bråckskada.

1828 fick han kontrakt på mark för ett torp vid Stjärnsholm.

Han dog i slag 1851.

År 1859, vid laga skifte, blev Stjärnsholm en egen hemmansdel. Den ägdes av Stjärnas svärson.

 

Googla gärna på Ljungby kompani.

Summerat av Britt-Marie Janderå, Nöttja sockenråds sekreterare

knekt1

knekt2

knekt3

knekt4

knekt5

knekt6


Samtliga foton: Tommy Lennartzon