Vinterbilder från Nöttja 2016

1

 

2

 

3

 

4

 

Foto. Annica Grimberg