Föreläsning om Laga skifte i Nöttja 20 Mars 2016

 

Sten-inge Arnesson höll i föredraget.

Arrangörer: Nöttja sockenråd o Bygdegård

1

 

2

 

3

Foto: B-M Janderå

 

Ladda ner dokument om

Laga skifte i Nöttja socken

Laga skifte- exempel