Information av överstelöjntant Patrik Råberg i Nöttja bygdegård 19/5-22

 

 

 

Allan Einarsson, Gösta Johansson, Kristina och Per Sjöberg i samspråk.

 

Foto: B-M Janderå